Our Technology

Մենք տեխնոլոգիական ներդրումներ ենք կատարել՝ ապահովելու որակյալ արտադրական գործընթաց և բարձրարժեք բերք։

 • Սուբստրատ
  Որպես բույսերի աճի հիմք ընտրվել է կոկոսի մանրաթելը։ Այն բարենպաստ միջավայր է բույսերի հիդրոպոնիկ մշակության համար։ Կոկոսի մանրաթելի ֆիզիկական հատկությունները հարմար են ջրի փոխանակման, օդի թափանցելիության խթանման և աղերի կուտակման բացասական հետևանքները նվազագույնի հասցնելու համար։
 • Տնկման Սկզբունքներ
  Հայաստանում հիդրոպոնիկ տեխնոլոգիայով ելակի աճեցումը ծաղկամաններում (պոլիէթիլենային պարկերի փոխարեն) առաջինը կիրառվել է մեզ մոտ: Այս դեպքում կոկոսի սուբստրատը, ունենալով ավելի մեծ օդափոխանակության մակերես, ստեղծում է բույսի արմատների զարգացման համար առավել բարենպաստ միջավայր:
 • Բույսերի Սնուցում
  Ռոք Բերիի ջերմատներում և այգիներում օգտագործվում են միայն ծագման և որակի սերտիֆիկացում անցած բարձրորակ պարարտանյութեր:
  Բույսերի պարարտացումը կազմակերպվում է արտերկրում իրականացվող տերևների, ոռոգման և դրենաժային ջրերի լաբորատոր փորձաքննության հիման վրա՝ հաշվի առնելով բույսի զարգացման շրջանը:
 • Ոռոգում
  Ռոք Բերի ընկերության ջերմատների և ինտենսիվ այգիների առանձին տեղամասերը հագեցած են ավտոնոմ կաթիլային ոռոգման համակարգերով: Այս համակարգը թույլ է տալիս ջրումները կառավարել եղանակային պայմաններին համապատասխան: Կաթոցիկների ճիշտ բաշխվածությունը նպաստում է ջրի և նրա մեջ լուծված աղերի համաչափ տարածմանը սուբստրատում:
 • Ծաղիկների Փոշոտում
  Ջերմատանը ծաղիկների փոշոտումն իրականացվում է իշամեղուներով, որոնց բնորոշ է խիտ մազածածկը և ակտիվ շարժունությունը: Վերջիններս բուծվում են բացառապես փոշոտում իրականացնելու համար: 
  Ինտենսիվ այգիների դեպքում մշակաբույսերի ծաղիկները նեկտարի աղբյուր են փոշոտող մեղուների համար, իսկ վերջիներս ապահովում են ծաղկի լիարժեք փոշոտումը՝ նպաստելով համաչափ պտուղների ձևավորմանը:
 • Կլիմայի Կառավարում

  Ջերմոցային օդափոխությունն իրականացվում է բույսերի, ջերմոցային երկկողմանի պատուհանների, օդափոխիչների և ածխաթթու գազի համակարգի միջոցով։ Բացի պատուհաններից, ջերմոցում անհրաժեշտ ջերմաստիճանը և խոնավությունը ապահովում են մառախուղի և ջեռուցման համակարգերը:

  Այգիների շարային տարածքները ծածկված են սիզամարգերի մշակաբույսերով՝ անհրաժեշտ խոնավություն ապահովելու համար:

 • Բույսերի Պաշտպանություն

  Վնասակար օրգանիզմների դեմ իրականացվում է ինտեգրացված պայքար՝ նախապատվությունը տալով կենսաբանական եղանակին: Այն ենթադրում է պայքար մակրո և միկրո օրգանիզմների միջոցով:

  Օգտակար միկրոօրգանիզմները կիրառվում են օջախային տեղադրմամբ, իսկ միկրոօրգանիզմներով պայքարը իրականացվում է կենսաբանական պատրաստուկների միջոցով:

  Տվյալների ամփոփման և թվայնացման արդյունքում կառուցվում է օրգանիզմների փոխհարաբերությունների սանդղակ։ Վերջինիս արդյունքների հիման վրա մշակվում է կենսաբանական վերահսկողության հետագա ռազմավարություն։

 • Բերքահավաք
  Հատապտուղների բերքահավաքն իրականացվում է անմիջապես տուփերում, որոնց մեջ նախապես դրվում են 1մմ հաստությամբ ծակոտկեն բարձիկներ: Վերջիններս կանխում են պտուղների շուրջ հավելյալ խոնավության առաջացումը: Հատապտուղները տուփերում դասավորվում են տեսակավորվելով՝ ըստ չափերի: Այնուհետև տուփերը շարվում են արկղերում, որոնք սայլակներով անմիջապես տեղափոխվում են սառնարան:
 • Հետբերքահավաքային Շրջան

  Արտադրության կազմակերպման կարևոր նախապայմաններից է արտադրական տարածքի և հատկապես հատապտուղների հետ անմիջապես առնչվող առարկաների սանիտարական նորմերի ապահովումը ինչպես նաև բեռնափոխադրող միջոցների ախտահանման գործընթացը, որը թույլ է տալիս սպառողին մատակարարել առավել անվտանգ արտադրանք:

  Հետբերքահավաքային շրջանում հատապտուղները անցնում են արագ սառեցման փուլ, որի ժամանակ պտուղների ջերմաստիճանը կտրուկ իջեցվում է, ինչը նպաստում է արտադրանքի ապրանքային տեսքի երկար պահպանմանը: Այնուհետև, փաթեթավորման սրահում հատապտուղները կշռվում, տեսակավորվում, փաթեթավորվում են և տեղափոխվում սառնարան-պահեստ:

  Ընկերության հիմնական և հարակից արտադարանքները իրացվում են Հայաստանում, ԵՏՄ և Պարսից ծոցի արաբական երկրներում: Արտահանումը իրականացվում է ինչպես ցամաքային (բեռնափոխադրող մեքենաներով), այնպես էլ օդային ճանապարհներով, իսկ հատապտուղների արտադրական տեսքի պահպանման համար բեռնափոխադրումն իրականացվում է անհրաժեշտ ջերմային ռեժիմում: 

db.loader text